Klavye İşaretleri


Klavye İşaretleri
Klavye İşaretleri


             KLAVYE İŞARETLERİ              
  
Alt + 1 = ☺            
Alt + 2 = ☻
Alt + 3 = ♥
Alt + 4 = ♦
Alt + 5 = ♣
Alt + 6 = ♠
Alt + 7 = •
Alt + 8 = ◘
Alt + 9 = ○
Alt + 10 = ◙
Alt + 11 = ♂
Alt + 12 = ♀
Alt + 13 = ♪
Alt + 14 = ♫
Alt + 15 = ☼
Alt + 16 = ►
Alt + 17 = ◄
Alt + 18 = ↕
Alt + 19 = !!
Alt + 20 = ¶
Alt + 21 = §
Alt + 22 = ▬
Alt + 23 = ↨
Alt + 24 = ↑
Alt + 25 = ↓
Alt + 26 = →
Alt + 27 = ←
Alt + 28 = ∟
Alt + 29 = ↔
Alt + 30 = ▲
Alt + 31 = ▼
Alt + 33 = !
Alt + 34 = ”
Alt + 35 = #
Alt + 36 = $
Alt + 37 = %
Alt + 38 = &
Alt + 39 = ‘
Alt + 40 = (
Alt + 41 = )
Alt + 42 = *
Alt + 43 = +
Alt + 44 = ,
Alt + 45 = –
Alt + 46 = .
Alt + 47 = /
Alt + 48 = 0
Alt + 49 = 1
Alt + 50 = 2
Alt + 51 = 3
Alt + 52 = 4
Alt + 53 = 5
Alt + 54 = 6
Alt + 55 = 7
Alt + 56 = 8
Alt + 57 = 9
Alt + 58 = :
Alt + 59 = ;
Alt + 60 = <
Alt + 61 = =
Alt + 62 = >
Alt + 63 = ?
Alt + 64 = @
Alt + 65 = A
Alt + 66 = B
Alt + 67 = C
Alt + 68 = D
Alt + 69 = E
Alt + 70 = F
Alt + 71 = G
Alt + 72 = H
Alt + 73 = I
Alt + 74 = J
Alt + 75 = K
Alt + 76 = L
Alt + 77 = M
Alt + 78 = N
Alt + 79 = O
Alt + 80 = P
Alt + 81 = Q
Alt + 82 = R
Alt + 83 = S
Alt + 84 = T
Alt + 85 = U
Alt + 86 = V
Alt + 87 = W
Alt + 88 = X
Alt + 89 = Y
Alt + 90 = Z
Alt + 91 = [
Alt + 92 = ..
Alt + 93 = ]
Alt + 94 = ^
Alt + 95 = _
Alt + 97 = a
Alt + 98 = b
Alt + 99 = c
Alt + 100 = d
Alt + 101 = e
Alt + 102 = f
Alt + 103 = g
Alt + 104 = h
Alt + 105 = i
Alt + 106 = j
Alt + 107 = k
Alt + 108 = l
Alt + 109 = m
Alt + 110 = n
Alt + 111 = o
Alt + 112 = p
Alt + 113 = q
Alt + 114 = r
Alt + 115 = s
Alt + 116 = t
Alt + 117 = u
Alt + 118 = v
Alt + 119 = w
Alt + 120 = x
Alt + 121 = y
Alt + 122 = z
Alt + 123 = {
Alt + 124 = |
Alt + 125 = }
Alt + 126 = ~
Alt + 127 = ⌂
Alt + 128 = Ç
Alt + 129 = ü
Alt + 130 = é
Alt + 131 = â
Alt + 132 = ä
Alt + 133 = à
Alt + 134 = å
Alt + 135 = ç
Alt + 136 = ê
Alt + 137 = ë
Alt + 138 = è
Alt + 139 = ï
Alt + 140 = î
Alt + 141 = ì
Alt + 142 = Ä
Alt + 143 = Å
Alt + 144 = É
Alt + 145 = æ
Alt + 146 = Æ
Alt + 147 = ô
Alt + 148 = ö
Alt + 149 = ò
Alt + 150 = û
Alt + 151 = ù
Alt + 152 = ÿ
Alt + 153 = Ö
Alt + 154 = Ü
Alt + 155 = ¢
Alt + 156 = £
Alt + 157 = ¥
Alt + 158 = ,,
Alt + 159 = ƒ
Alt + 160 = á
Alt + 161 = í
Alt + 162 = ó
Alt + 163 = ú
Alt + 164 = ñ
Alt + 165 = Ñ
Alt + 166 = a
Alt + 167 = ▒
Alt + 168 = ¿
Alt + 169 = ⌐
Alt + 170 = ¬

Alt + 171 = 1⁄2        
Alt + 172 = 1⁄4
Alt + 173 = ¡
Alt + 174 = «
Alt + 175 = »
Alt + 176 = ░
Alt + 177 = ▒
Alt + 178 = ▓
Alt + 179 = │
Alt + 180 = ┤
Alt + 181 = ╡
Alt + 182 = ╢
Alt + 183 = ╖
Alt + 184 = ╕
Alt + 185 = ╣
Alt + 186 = ║
Alt + 187 = ╗
Alt + 188 = ╝
Alt + 189 = ╜
Alt + 190 = ╛
Alt + 191 = ┐       
Alt + 192 = └
Alt + 193 = ┴
Alt + 194 = ├
Alt + 195 = ├
Alt + 196 = ─
Alt + 197 = ┼
Alt + 198 = ╞
Alt + 199 = ╟
Alt + 200 = ╚
Alt + 201 = ╔
Alt + 202 = ╩
Alt + 203 = ╦
Alt + 204 = ╠
Alt + 205 = ═
Alt + 206 = ╬
Alt + 207 = ╧
Alt + 208 = ╨
Alt + 209 = ╤
Alt + 210 = ╥
Alt + 211 = ╙
Alt + 212 = ╘
Alt + 213 = ╒
Alt + 214 = ╓
Alt + 215 = ╫
Alt + 216 = ╪
Alt + 217 = ┘
Alt + 218 = ┌
Alt + 219 = █
Alt + 220 = ▄
Alt + 221 = ▌
Alt + 222 = ▐
Alt + 223 = ▀
Alt + 225 = ß
Alt + 230 = μ
Alt + 236 = ∞
Alt + 241 = ±
Alt + 246 = ÷
Alt + 247 = ≈
Alt + 248 = °
Alt + 253 = 2
Alt + 254 = ■
Alt + 0128 = €
Alt + 0130 = ‚
Alt + 0131 = ƒ
Alt + 0133 = ...
Alt + 0134 = †
Alt + 0135 = ‡
Alt + 0137 = ‰
Alt + 0139 = ‹
Alt + 0141 = []
Alt + 0145 = ‘
Alt + 0146 = ’
Alt + 0147 = “
Alt + 0148 = ”
Alt + 0149 = •
Alt + 0150 = –
Alt + 0151 = —
Alt + 0152 =  ̃
Alt + 0155 = ›
Alt + 0159 = Ÿ
Alt + 0161 = ¡
Alt + 0162 = ¢
Alt + 0163 = £
Alt + 0164 = ¤
Alt + 0165 = ¥
Alt + 0166 = ¦
Alt + 0167 = §
Alt + 0168 =  ̈
Alt + 0169 = ©
Alt + 0170 = a
Alt + 0171 = «
Alt + 0172 = ¬
Alt + 0174 = ®
Alt + 0175 =  ̄
Alt + 0176 = °
Alt + 0177 = ±
Alt + 0178 = 2
Alt + 0179 = 3
Alt + 0180 = ..
Alt + 0181 = μ
Alt + 0182 = ¶
Alt + 0185 = 1
Alt + 0186 = o
Alt + 0187 = »
Alt + 0188 = 1⁄4
Alt + 0189 = 1⁄2
Alt + 0190 = 3⁄4
Alt + 0191 = ¿
Alt + 0192 = À
Alt + 0193 = Á
Alt + 0194 = Â
Alt + 0195 = Ã
Alt + 0196 = Ä
Alt + 0197 = Å
Alt + 0198 = Æ
Alt + 0199 = Ç
Alt + 0200 = È
Alt + 0201 = É
Alt + 0203 = Ë
Alt + 0204 = Ì
Alt + 0205 = Í
Alt + 0206 = Î
Alt + 0207 = Ï
Alt + 0208 = Ð
Alt + 0209 = Ñ
Alt + 0210 = Ò
Alt + 0211 = Ó
Alt + 0212 = Ô
Alt + 0213 = Õ
Alt + 0214 = Ö
Alt + 0215 = ×
Alt + 0216 = Ø
Alt + 0217 = Ù
Alt + 0220 = Ü
Alt + 0221 = Ý
Alt + 0222 = Þ
Alt + 0223 = ß
Alt + 0224 = à
Alt + 0225 = á
Alt + 0226 = â
Alt + 0227 = ã
Alt + 0228 = ä
Alt + 0229 = å
Alt + 0230 = æ
Alt + 0231 = ç
Alt + 0232 = è
Alt + 0233 = é
Alt + 0234 = ê
Alt + 0235 = ë
Alt + 0236 = ì
Alt + 0237 = í
Alt + 0238 = î
Alt + 0239 = ï
Alt + 0240 = ð
Alt + 0241 = ñ
Alt + 0242 = ò
Alt + 0243 = ó
Alt + 0244 = ô
Alt + 0245 = 2
Alt + 0246 = ö
Alt + 0247 = ÷
Alt + 0248 = ø
Alt + 0249 = ù
Alt + 0250 = ú
Alt + 0251 = ♥
Alt + 0252 = ü
Alt + 0253 = ý

.•ั๑ ۩۞۩ ♬✿..: * ☂☃    
       ☒☢    ☻ ☼   ♠
  ♣  ♥ ♦           
   ❦❧   εїз℡❣·۰•●○● →
ō♥ ۩ﺴ    ☏♡   ☻
► ◄      ↔    ☼ ♦ ▀ ▄ █▌
▐░ ▒ σΘθΤτΥυΞξΖζ▀▄▀▄▀▄▀▄
♦ ◊ ◦ ☼ ♠♣      ◘◙ ♫  ♪   ♪   
    ¥☸          
           ¤ ☼   
  ☻     Θ o O       
        ÷  ≠  
             
         ﹜╳    
 ∞ ˇ ± √   ∟     × 
                 
 ☒☢    ☻ ☼   ♠     ♣  ♥ 
               ❦❧ 
♪♫♬♭♮      ºº ₪ ¤  « » ™
 ♥  ↑ ↓ ← →       ○ ●  
   ▲     ■ □  ▼ §   
♀ ♂ © ®   ░        
✍✡✓ ♂ ♀ ♥       
 ۰ • ●             。◕‿◕
     ︿  ∩     
☻ ► ◄      ↔  ♥    ☼ ♦ ▀ ▄
█ ▌ ▐ ░ ▒ ▬ ♦ ◊ ◘ ◙ ◦ ☼ ♠ ♣    
  ◘  ◙  ♫  ♪   ♪ ✄ ☪☣ ☢ ☠
✗ ✘ ✚ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦✧✩✫✬✭✮✯✰
✱✲❃❂ ❁ ❀ ✿ ✾ ✽✼✻✺✹✸✷
✶✵❅❆❈❉❊❋❖【】┱    
              
      *.:*゚・✿..:≈{}~ 
0≦ o(╥╥)o //(o)// {{{(>_< )}}} 
▂▃▅▆█ ∏ ※◤  ﹏﹋﹌ ∩∏ ╰☆╮≠→
︵︶︹︺ 【】〖〗@﹕﹗/ ” _ < > `,·() 
『』√ $ @ * & #  ±
ミ灬ξ№∑ξζω ≮≯ +-×÷
∮∝ ∞ ∧∨ ∑ ∏ ∥∠     ﹤﹥じ
■♀『』◆◣◥▲Ψ ※◤  →№←⌒〖〗
ξζω□〓※∴ぷ▂▃▅▆█ ∏【】△√ ∩¤
♀♂∞▂▂  ▄    █┗┛╰☆
≠   ▄ ▅┢┦^_^ ^_^…….♧♧
︻︼一 ︻┻┳ . o۩ 
            ◘ ◙ ▓ ▒ ░
Café №   ™    ۞ ۩ﺴ ﺴ
(”’)o  ò⊹⊱⋛⋋ ⋌⋚⊰⊹ ⓛⓞⓥⓔ
☼   ®  ♦ ◊ ◦   εїз¸¸.¤ ~
·.¸¸.·´¯`·.∞Ψ ∏    §
~☃⊹⊱⋛⋌⋚⊰⊹✗/(*w*) ≡[。。]≡◦º°×
°º◦εїз´¯`·»。。♡╭☆╯づてでげこごさざ
じすぜそぞただちぢっつとどな
ぬねのはば ♪♫♥ .• ぱひびぴ
ぶぷへべぺほぼぽまみむめ✿‧:
❃❂❁❀✿✾✽✼✻✺✹✸✷: ..
.εїз*゚・✿...●•♪.◊ ● ◦٭*∞§%$
♥ ♦ ♣ ♠ ◘ ♫ ☼ •  © ™ ® • – — £ ½ 
║╚ ╝╔ ╗ ╩ ╦ ╠ ╣ ¸ „ ø ¤ º °¨ ● ▬  ۩
۩ ()!@۝ ۞۩ ©®Ж¼ ½¾¶ ₤ Ω
 #^{}[]☻♫♪ Α Β Χ Δ Η Ε Γ Ι Κ Λ Μ Ν 
Ο Π Φ Ψ Ρ Σ Θ Τ Υ Ξ Ζ ◄ ► ♂ ♀ρΣ
αβΧΔδηεΓγικΛλμ νΩωΟοΠπΦφΨψΡ

-Klavye İşaretleri
-Klavye Sembolleri
-Klavye Karakterleri
-Klavye Kısayolları
-Klavye İşaret Ve Sembolleri


Klavyede Metre Kare (M²) İşareti Nasıl Yapılır?


Yorumlar

 1. Klavye İşaretleri

  YanıtlaSil
 2. Klavye Sembolleri

  YanıtlaSil
 3. Klavye İşaret Ve Sembolleri

  YanıtlaSil
 4. 【😴】【😴】【😴】【😴】【😴】【😴】【😴】【😴】【😴】【😴】【😴】【😴】【😴】【😴】【😴】【😴】【😴】【😴】【😴】【😴】【😴】【😴】【😴】【😴】【😴】【😴】【😴】【😴】【😴】【😴】【😴】【😴】【😴】【😴】【😴】【😴】

  YanıtlaSil

Yorum Gönder